P o v e s t e a n o a s t r ă

Tradiție și comunitate cultivate în armonie cu vinul din Regiunea Dealu Mare

Obiectivul nostru principal este promovarea potențialului viti-vinicol al regiunii Dealul Mare prin impunerea regiunii ca pol de business, educație și influență națională și internațională.

Asociația Vin din Prahova, este o entitate non guvernamentală a Camerei de Comerț și Industrie Prahova, înființată la inițiativa
președintelui Aurelian Gogulescu. Obiectivul principal al asociației se circumscrie scopului Planului Național Strategic în domeniul agricol, respectiv dezvoltarea unui sector viti vinicol rezilient, durabil și competitiv.
Despre noi

S u s ț i n u ț i d e C a m e r a d e C o m e r ț ș i I n d u s t r i e P r a h o v a

bnw-annie-spratt-lGEpIi7bSjM-unsplash-2.jpg
Parteneri

S u n t e m r e c u n o s c ă t o r i p a r t e n e r i l o r c a r e s u s ț i n d e z v o l t a r e a

Obiective

Î m p r e u n ă v o m r e u ș i

Informarea consumatorilor

cu privire la beneficiile consumului responsabil de vin și promovarea sistemelor de calitate ale Uniunii pentru vinurile românești.

Acțiuni de informare și promovare

prin acțiuni de informare și promovare desfășurate în statele membre pentru a încuraja consumul responsabil de vin și pentru a evidenția denumirile de origine și indicațiile geografice.

Consolidarea reputației plantațiilor viticole din regiunea Dealu Mare

prin promovarea turismului vitivinicol în aceasta regiune, vizand creșterea competitivității producătorilor, consolidarea reputației plantațiilor viticole și îmbunătățirea sustenabilității economice a sectorului vitivinicol. 

Promovarea vinurilor românești pe piețele internaționale și îmbunătățirea competitivității produselor vitivinicole

din regiunea Dealu Mare prin acțiuni de relații publice, promovare și publicitate, participarea la evenimente și expoziții internaționale, campanii de informare privind sistemele de calitate ale Uniunii, studii de piață, evaluarea rezultatelor operațiunilor de promovare și elaborarea de dosare tehnice necesare pentru accesul la piețele țărilor terțe.